Hoofddocumenten
Titel: Datum:
Visietekst PAAZ Overleg Vlaanderen
Positie en functiebepaling van het Psychiatrisch Aanbod van de Algemene Ziekenhuizen (PAAZ) binnen bestaande en nieuwe zorgcircuits en netwerken.

14/03/2012

Van dť PAAZ naar hťt PAAZ
Over de plaats van het Psychiatrisch Aanbod van het Algemeen Ziekenhuis in het landschap van de vernieuwde geestelijke gezondheidszorg

01/12/2000